Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv za financiranje rada udruga u 2017. godini

Pozivaju se udruge s područja općine Virje za dostavu programa za financiranje iz Proračuna Općine Virje u 2017. godini sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće...

Zatvoren,

Rok za predaju: 17. veljače 2017.

Proračun Općine Virje za 2017. godinu

gradnja objekata održavanje komunalne infrastrukture kultura osnovno školstvo predškolski odgoj socijalna skrb šport utrošak šumskog dopr. odluka o izvršavanju proračuna PRORAČ. 2017. I PROJEKC.18-19 za vijeće i objavu Vodič za...

Skip to content