Općina Virje

Dokumenti


Dokumenti

Opći akti koje donosi Općinski načelnik, Općinsko vijeće Općine Virje i Jedinstveni upravni odjel Općine Virje objavljuju se u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije  https://kckzz.hr/uprava/sluzbeni-glasnik/

Skip to content