Općina Virje

Sufinanciranja iz proračuna Općine


Sufinanciranja iz proračuna Općine

Informacija o potporama i pomoćima iz proračuna Općine:

 • iz Programa za gospodarstvo i poduzetništvo,
 • subvencije kamata na poduzetničke kredite
 • sufinanciranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručne osposobljenosti zaposlenika
 • sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • poticanje zapošljavanja
 • oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za poslovne prostore prilikom legalizacije ili izgradnje,
 • iz Programa za poljoprivrednike:
 • umjetno osjemenjivanje krava i krmača                 
 • povrat kamate na razvojne poljoprivredne kredite      
 • povrat 25% premije osiguranja usjeva                         
 • kupnja voćnih i loznih sadnica                                            
 • program osposobljavanja za rukovanje pesticidima i druge edukacije
 • okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije        
 • oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za poljoprivredne objekte i klijeti prilikom legalizacije ili izgradnje,                                        
Skip to content