Općina Virje

Dokumenti


Ostali dokumenti

CIVILNA ZAŠTITA

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Virje

GOSPODARENJE OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje 2017.-2022.-konačni prijedlog

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015.

IMOVINA

Plan upravljanja imovinom Općine Virje u 2018.

Plan upravljanja imovinom Općine Virje u 2017.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Virje

Popis imovine za 2018. godinu

Prilog Popisu imovine 2018. – DONACIJA BEŠENIĆ

Prilog Popisu imovine 2018. – EVIDENCIJA OŠASNE IMOVINE

Prilog Popisu imovine 2018. – popis SLIKA i SKULPTURA u knjižnici

Prilog Popisu imovine 2018. – Registar imovine

OSTALO

IZVJEŠĆE O RADU – 1.07. do 31.12. 2017.

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Virje

Odluka o pregledu mesa na trihinelu

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih

Plan mreže dječjih vrtića

PRAVILNIK o kreditiranju studenata i učenika s područja Općine Virje

Godišnji plan rada JUO za 2016

Izvješće JUO za 2015

Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu službenika JUO

Pravilnik o izmjeni Pravilnik o unutarnjem redu JUO od 8.01.2014

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu JUO od 19.12.2014

Pravilnik o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika JUO

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje

Pravilnik o jednostavnoj nabavi i stvaranju ugovornih obveza u Opcini Virje

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno za 2016.g.

Financijski plan Narodne knjižnice Virje za 2016.g

Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Zrno za 2015.g

Izmjene i dopune financijskog plana Narodne knjižnice Virje za 2015.g.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Virje