Općina Virje

Dokumenti


Ostali dokumenti

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Izvjesce o popisu imovine za 2021.

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD POŽARA

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Virje

Procjena ugroženosti od požara na području Općine Virje

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu

GOSPODARENJE OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje 2017.-2022.-konačni prijedlog

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015.

IMOVINA

Popis imovine Općine Virje za 2020. godinu

Popis imovine za 2019.

Registar imovine 28.02.2020.

Plan upravljanja imovinom Općine Virje u 2018.

Plan upravljanja imovinom Općine Virje u 2017.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Virje

Popis imovine za 2018. godinu

Prilog Popisu imovine 2018. – DONACIJA BEŠENIĆ

Prilog Popisu imovine 2018. – EVIDENCIJA OŠASNE IMOVINE

Prilog Popisu imovine 2018. – popis SLIKA i SKULPTURA u knjižnici

Prilog Popisu imovine 2018. – Registar imovine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Godišnji plan rada JUO za 2016

Izvješće JUO za 2015

Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu službenika JUO

Pravilnik o izmjeni Pravilnik o unutarnjem redu JUO od 8. 01. 2014

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu JUO od 19.12.2014

Pravilnik o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika JUO

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje

OSTALO

Izvješće načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.

IZVJEŠĆE O RADU – 1.07. do 31.12. 2017.

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Virje

Odluka o pregledu mesa na trihinelu

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad političkih

Plan mreže dječjih vrtića

PRAVILNIK o kreditiranju studenata i učenika s područja Općine Virje

Pravilnik o jednostavnoj nabavi i stvaranju ugovornih obveza u Opcini Virje

Financijski plan Dječjeg vrtića Zrno za 2016.g.

Financijski plan Narodne knjižnice Virje za 2016.g

Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Zrno za 2015.g

Izmjene i dopune financijskog plana Narodne knjižnice Virje za 2015.g.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Virje

Skip to content