Općina Virje

Izjava o nepostojanju sukoba interesa


Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa.

Na temelju danih izjava, objavljuje se da nema  gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

Skip to content