Općina Virje

Izjava o nepostojanju sukoba interesa


Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa.

Na temelju danih izjava, objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

Virovski dom d.o.o. Trg Stjepana Radića 7, Virje.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – općinski načelnik

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ovlašteni predstavnik

Izjava o sukobu interesa – ovlašteni predstavnik naručitelja

Skip to content