Općina Virje

Upravna tijela


Jedinstveni upravni odjel Općine Virje

Stalno upravno tijelo u Općini Virje je Jedinstveni upravni odjel Općine Virje koji je osnovan još 1993. godine. Ovaj odjel obavlja sve administrativne poslove za općinska tijela, načelnika i vijeće, prati projekte, izrađuje sve općinske dokumente, provodi nabave roba, usluga i radova, provodi administrativne, kadrovske, pravne, računovodstvene i knjigovodstvene poslove za Općinu Virje, Dječji vrtić „Zrno“ i Narodnu knjižnicu Virje, radi sa strankama u okviru svojih nadležnosti te brojne druge poslove propisane zakonom i podzakonskim propisima te u izvršavanju odluka općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Službenici i namještenici zaposleni su temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi putem natječaja te nisu vezani uz mandat.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik dok načelnik usmjerava i nadzire rad.

Broj zaposlenih tijekom vremena varira ovisno o potrebama i kretanjima zaposlenika, međutim, uvijek je taj broj oko 10 zaposlenih. Trenutno je u Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno  5 službenika i 4 namještenika.

Potrebe za dodatnom radnom snagom dijelom se zadovoljavaju zapošljavanjem preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stručnim osposobljavanjem, zapošljavanjem najvećeg mogućeg broja osoba na javnom radu (društveno koristan rad koji ide na trošak države), preko Centra za socijalnu skrb zapošljavanjem korisnika socijalne pomoći koji moraju odraditi 30 sati mjesečno i zapošljavanjem osuđenika koji odrađuju rad za opće dobro preko Ministarstva pravosuđa, Ureda za probaciju.

Radno vrijeme:

ponedjeljak   od 7,00 do 15,00

utorak            od 7,00 do 17,00

srijeda           od 7,00 do 15,00

četvrtak        od 7,00 do 15,00

petak             od 7,00 do 13,00

Skip to content