Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu u 2018. godini

Objavljeno: Ponedjeljak, 22. siječnja 2018.

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu na području općine Virje u 2018. godini

Obavještavaju se poduzetnici s područja Općine Virje da je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu na području općine Virje u 2018. godini. Korisnici bespovratne potpore mogu biti poduzetnici, obrtnici i drugi gospodarstvenici sa poslovnim nastanom na području Općine Virje  koji nemaju dugovanja prema općini Virje te ispunjavanju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu mjeru.

Potpore se odobravaju za:

  1. Mjera 1.: subvencije kamata na poduzetničke kredite
  2. Mjera 2.: sufinanciranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručne osposobljenosti zaposlenika
  3. Mjera 3.: sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
  4. Mjera 4.: poticanje zapošljavanja.

Zahtjevi za potpore se podnose do 30.11.2018. na propisanim obrascima i uz svu priloženu potrebnu dokumentaciju. Javni poziv, obrasci i druge informacije objavljeni su na  internetskim stranicama općine Virje, www.virje.hr a mogu se dobiti i u Općini Virje ili na telefon broj 897 053.

Javni poziv za potpore u poduzetništvu

Obrazac 1 – Kamate

Obrazac 2 – Edukacije

Obrazac 3. – Pokretanje poduzetništva

Obrazac 4. – zapošljavanje

Obrazac 5. – Izjava o potporama

Obrazac 6. – Izjava o jednom poduzetniku

Obrazac 7. – Izjava o dostavi zadužnice

Skip to content