Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv za financiranje programa udruga civilnog društva i udruga u sportu na području Općine Virje u 2018. godini

Objavljeno: Ponedjeljak, 22. siječnja 2018.

Zatvoren,

Rok za predaju: 23. veljače 2018.

Pozivaju se udruge s područja općine Virje za dostavu programa za financiranje iz Proračuna Općine Virje u 2018. godini sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Virje i objavljenim javnim pozivima. Rok za dostavu prijava je 23. veljače 2018. do 13 sati. Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima. Podsjećamo i na obvezu udruga na dostavu izvješća za 2017. godinu do 28.02.2018.

Godišnji plan raspisivanja Javnih poziva za financiranje programa

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga na području Općine virje u 2018. godini

Pravilnik o financiranju udruga-Općine Virje

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA U 2018. GODINI

JAVNI POZIV za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na području Općine Virje u 2018. godini

Upute za prijavitelje – udruge i ostale neprofitne organizacije

Obrazac 3.1. – opisni obrazac za programe i projekte

Obrazac 3.2. – obrazac proračuna programa i projekata

Izjava o financiranju iz drugog izvora – Obrazac 3.4._doc

Obrazac za ocjenu vrijednosti programa – Obrazac 4._docx

Ugovor o sufinanciranju programa – Obrazac 5.1._docx

Obrazac 5.2. Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac 5.3. – Obrazac financijskog izvještaja

Izjava o uredom ispunjavanju obveza – Obrazac 5.4._doc

Obrazac 6 – popis priloga

Odluka o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva na području Općine Virje za 2018. godinu

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROVEDBE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U 2018. GODINI

JAVNI POZIV za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na podrucju Opcine Virje za 2018. godinu

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac prijave – Obrazac 3.1. – sport

Obrazac proračuna – Obrazac 3.2. – SPORT

Izjava o financiranju iz drugog izvora – Obrazac 3.4._doc

Obrazac za ocjenu vrijednosti programa – Obrazac 4._docx

Obrazac opisnog izvještaja – Obrazac 5.2._doc

Obrazac financijskog izvještaja – Obrazac 5.3.-SPORT

Izjava o urednom ispunjavanju obveza – Obrazac 5.4._doc

Ugovor o sufinanciranju programa u sportu

Obrazac 6 – popis priloga uz prijavu

Skip to content