Općina Virje

Aktualni EU projekti


Obnova zgrade javne i društvene namjene – kulturni centar

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

NAZIV PROJEKTA: OBNOVA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – Sanacija krovišta i zamjena stolarije

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG PODRAVINA

Vrijednost projekta 138.293,75 kuna

Sufinanciranje EU: 100%

Ciljevi i rezultati:
Glavni cilj projekta je obnova zgrade javne i društvene namjene – kulturnog centra u Virju izvođenjem zahvata sanacije krovišta i zamjene stolarije. Opći cilj projekta: unaprijediti kvalitetu života stanovništva, a specifični cilj: osigurati odgovarajuću infrastrukturu svim korisnicima (posebice civilnom sektoru) uspostavom kulturnog centra, kako bi se unaprijedio kulturni i društveni život u Općini Virje.

Rekonstrukcijom kulturnog centra će se doprinijeti stvaranju preduvjeta za poticanje suradnje organizacija civilnog društva s ciljem unapređenja kulturnih vrijednosti i kulturnog identiteta Općine Virje. Također će stanovništvo moći provoditi slobodno vrijeme sudjelovanjem u radu kulturnog centra i time doprinijeti povećanju kvalitete kulturnog života u Općini Virje.

Izvođač radova: GT Jura d.o.o. Novigradska 67, Virje

Nadzor: Marijan Carek, dipl.ing.građ.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Skip to content