Općina Virje

Aktualni EU projekti


Rekonstrukcija pješačke staze na groblju u Virju

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

NAZIV PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE NA GROBLJU U VIRJU

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG PODRAVINA

Vrijednost projekta 137.089,38 kuna (18.194,88 €)

Sufinanciranje EU: 100% prihvatljivih troškova u iznosu 132.710,21 kn (17.613,67 €)

Ciljevi i rezultati:
Glavni cilj projekta je povećanje kvalitete života lokalnog stanovništva na
području Općine Virje. Specifični cilj projekta je ulaganje u širenje temeljnih lokalnih usluga
za ruralno stanovništvo. Rekonstrukcijom pješačke staze na groblju u naselju Virje ponudit će
se lokalnom stanovništvu unaprijeđena infrastruktura na javnim površinama.

Provedbom projekta rekonstruirat će se na groblju u Virju dio postojeće pješačke staze u
smjeru istok – zapad, koja započinje od križanja sa stazom smjera sjever – jug u istočnom
dijelu kat.čest.br. 7506/1, k.o. Virje, te se dalje nastavlja kao zatravljena staza preko
kat.čest.br. 7508, 7509, 7510 k.o. Virje. Rekonstruirana staza će biti završno obrađena s
asfaltom kao habajućim slojem. Ukupna rekonstruirana površina staze iznosit će 301,62 m2 i
bit će široka 2,57 m. Iznad pješačke staze podignut će se pješački parkovni rubnjaci.

Izvođač radova: Komfort d.o.o. Zagrebačka avenija 92, Zagreb

Nadzor: Ured ovlaštenog arhitekta Zdravko Ljubić

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Skip to content