Općina Virje

Javni pozivi


Porez na nekretnine

Obveza uvođenja poreza na nekretnine Prema članku 20. stavku 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne...

Zatvoren,

Rok za predaju: 31. prosinca 2017.

Porez na nekretnine

Obveza uvođenja poreza na nekretnine Prema članku 20. stavku 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne...

Zatvoren,

Rok za predaju: 01. siječnja 2018.

Izvješće o javnoj raspravi

Dana 28.03.2017. s početkom u 11 sati održana je Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje te se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, objavljuje...

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste za koje Općina Virje vodi Bazu nerazvrstanih cesta. Javni poziv...

Skip to content