Općina Virje

Aktualni EU projekti


Projekt One Sun Connecting North and South

Projekt One Sun Connecting North and South je usmjeren a povecanje proizvodnje
elektricne energije iz energije sunca i jacanje suradnje izmedu hrvatskih i norveskih
organizacija javnog sektora i akademske zajednice. Projekt ce rezultirati procijenjenom
godisnjom proizvodnjom elektricne energije od 981,87 MW iz energije sunca
smanjenjem emisija COz za 155,72 tona godisnje.


Na javnim zgradama u 16 hrvatskih gradova i opcina bit ce realizirano 29 pilot projekata
integriranih fotonaponskih elektrana ukupne snage 0,83 MW, a rezultate projekta
korisnici objekata mogu dozivjeti inovativnim rjesenjem prosirene stvarnosti.
Projekt ce omoguciti uspostavu bilateralnih odnosa izmedu organizacija iz Republike
Hrvatske i Kraljevine Norveske na podrucju upravljanja i promicanja energije iz
obnovljivih izvora s ciljem razmjene iskustava, predstavljanja primjera dobre prakse i
uspostave buduce suradnje.


Projekt je usmjeren na povecanje proizvodnje elektricne energije iz energije sunca u
objektima javnog sektora u Republici Hrvatskoj, a partnerstvo uz Opine Virje ukljucuje
i 16 hrvatskih gradova i opcina, fakultet te Sveuciliste u Stavangeru, Prirodoslovno-
tehnoloski fakultet, Odsjek za energetiku i naftu iz Norveske.
Vrijednost projekta je 1.004.000 €, od toga 854.000 € bespovratno. Investicijski
troskovi su 776.000 €, a taj se iznos odnosi na izgradnju solarnih elektrana.
U okviru projekta, Opcina Virje ce izgraditi fotonaponsku elektranu na zgradi Djecjeg
vitica Zrno Virje, ukupne instalirane sage 10,80 kVA.


Nositelj projekta je Regionalna energetska agencija Sjever
Vise informacija o projektu https: //rea-siever.hr/onesun/

Skip to content