Općina Virje

Upravna tijela


Općinsko vijeće (saziv 2017. – 2021.)

Općinsko vijeće Općine Virje broji 13 članova koji se biraju na izborima na mandat od 4 godine.

Izbori održani 21. svibnja 2017. godine.

Članovi/članice Općinskog vijeća:

 • Mladen Mesarov (HDZ)  predsjednik
 • Ana Seleš, (HDZ) potpredsjednica
 • Milan Bingula, (A-HSP) potpredsjednik
 • Danijel Botinčan (HDZ)
 • Marina Petrušić  (HDZ)
 • Darko Pintar  (HDZ)
 • Jasminka Posavec (HDZ)
 • Vesna Lovković (HDZ)
 • Marijan Cepetić, nezavisni
 • Damir Kokotić, nezavisni
 • Marina Matoničkin, nezavisna
 • Danijela Mesarov – Ivančan (SDP)
 • Vladimir Lauš (SDP)

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Vire

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općine Virje

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Virje

Rješenje o izboru prve potpredsjednice Općinskog vijeća Općine

Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine

Skip to content