Općina Virje

Transparentnost rada


Sudjelovanje zainteresirane javnosti

Sukladno članku 12. Zakona o proračunu, Uputi i preporuci Ministarstva financija te u smislu transparentnosti planiranja i izvršavanja proračuna, Općina Virje objavljuje prijedlog Proračuna Općine Virje za 2019. godinu i Projekcije proračuna za 2020. i 2021. i Vodič za građane uz prijedlog proračuna.