Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv mladim obiteljima za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja u 2018. godini

Objavljeno: Ponedjeljak, 22. siječnja 2018.

Zatvoren,

Rok za predaju: 30. studenoga 2018.

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Virje

Javni poziv je namijenjen mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, obuhvaća mjere: 

Mjera 4.3. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta  ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Virje a koja može iznositi:

  • do 50 % a maksimalno 30.000,00 kuna za građevinsko zemljište i
  • do 20%  a maksimalno 70.000,00 za stambeni objekt,

Mjera 4.4. podmirenje troškova koji se odnose na priključke na  infrastrukturu i to u visini 100 % za priključenje na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje,

Mjera 4.5. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor a pomoć se odobrava u visini 25 % prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje a maksimalno u visini 20.000,00 kuna.

Zahtjev se podnosi do 30.11.2018. ili do iskorištenja sredstava a sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Virje www.virje.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Virje

OBRAZAC 3. – prijava za Mjeru 4.3. – kupnja

OBRAZAC 4. – prijava za Mjeru 4.4.- priključci

OBRAZAC 5. – prijava za Mjeru 4.5. -ulaganje

Obrazac 6. – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 7. – izjava o predaji zaduznice

Obrazac 8. – izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 9. – izjava o promjeni prebivalista

Obrazac 10. – izjava za suvlasnika

Skip to content