Općina Virje

O općini


Mjesni odbori na području općine Virje

Za područje Općine Virje osnovano je 6 mjesnih odbora, za svako naselje po jedan mjesni odbor.

Prvi izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani su 2004. godine na mandat od 4 godine tako da svako naselje ima svoje mjesne vijećnike i predsjednika koji sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Virje i koji predstavlja svoje selo. Samo u mandatu od 2014. do 2018. Hampovica nije imala izabrane članove u svoje vijeće mjesnog odbora jer nije bilo kandidacijskih lista na izborima održanim 2014.

Zadnji izbori održani su 2018. godine, sva vijeća mjesnih odbora su konstituirana te započela sa radom.

Vijeće mjesnog odbora Virje čine članovi:

Željka Hasan (HDZ) predsjednica, Ivan Rerih (A-HSP) potpredsjednik, Ana Seleš (HDZ), Tomislav Embreuš (HDZ), Vladimir Čagran (nezavisni), Mirko Hatadi (lista SDP i HSS), Matija Ciganović (lista SDP i HSS).

Vijeće mjesnog odbora Šemovci:

Zdravko Šoštarić (HDZ) predsjednik, Ivica Horvat (HDZ) potpredsjednik, Ivan Vinković (HDZ), Jasminka Posavec (HDZ), Dragutin Španiček (nezavisni), Ivica Šignjar (nezavisni) i Željko Šignjar (nezavisni).

Vijeće mjesnog odbora Miholjanec:

Marina Petrušić (HDZ) predsjednica, Robert Đuranić (HDZ) potpredsjednik, Sebastijan Kolić (HDZ), Mirko Jurčević (SDP), Slavko Čikan (SDP).

Vijeće mjesnog odbora Hampovica:

Tomislav Lovković (HDZ) predsjednik, Antonio Vlašiček (HDZ) potpredsjednik, Vesna Lovković (HDZ), Anita Potnar (HDZ), Zlata Ištvan (A-HSP).

Vijeće mjesnog odbora Rakitnica:

Zoran Kuhar (SDP) predsjednik, Marko Konjušić (SDP) potpredsjednik, Đurđica Kuhar (SDP).

Vijeće mjesnog odbora Donje Zdjelice:

Ivan Kirin, predsjednik, Darko Bosorić, potpredsjednik i Kristian Kečkeš, sva trojica s liste grupe birača nositelja Ivana Kirina.

Skip to content