Općina Virje

Sudjelovanje zainteresirane javnosti – Virje


Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu na području Općine Virje

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18  i 110/18 – presuda USRH),  stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine a jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno članku  104. stavak 1.  i članku 130., stavak 2.  istog Zakona  donijeti  Odluku o komunalnom redu  u roku od godine dana od dana  stupanja na snagu istog.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Odlukom su obuhvaćene odredbe kojim se propisuje komunalni red  na području Općine Virje kao i mjere za njihovo provođenje.  Odluka sadrži odredbe o uređenju naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene, odredbe o održavanju čistoće te odredbe o postupanju komunalnih redara.

Savjetovanje otvoreno je od  10. 05. 2019. do 11.06.2019. godine obzirom na gore Zakonom naznačen rok donošenja  Odluke. 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 11. lipnja 2019. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:opcina@virje.hr

Skip to content