Općina Virje

Novosti


Natrag

Održan tehnički pregled dogradnje dječjeg vrtića

  • Novosti
  • Objavljeno: Četvrtak, 14. prosinca 2023.

#

Dana 14. prosinca 2023. održan je tehnički pregled dogradnje dječjeg vrtića u Virju radi dobivanja uporabne dozvole.

Pregledom dokumentacije i prostorija dograđenog dijela vrtića utvrđeno je da je građevina izgrađena sukladno građevnoj dozvoli, projektnoj dokumentaciji i važećim propisima te da se može izdati uporabna dozvola. Projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića nove dvije skupine sufinanciran je iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, ukupna vrijednost projekta je oko 480.000,00 eura od čega Europska unija sufinancira sa 324.904,43 eura. Nakon dobivanja i pravomoćnosti uporabne dozvole i opremanja vrtića te ishođenja dozvola od strane nadležnog ureda za predškolski odgoj i obrazovanje planira se početak rada ove dvije nove skupine u koje će biti smještena djeca sa liste čekanja. O početku rada roditelji će biti pravovremeno obaviješteni.  

Skip to content