Općina Virje

Novosti


Natrag

Obavijest o raspisanom Javnom pozivu mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Virje u 2021. godini

  • Novosti
  • Objavljeno: Ponedjeljak, 01. veljače 2021.

#

Javni poziv je namijenjen mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, obuhvaća mjere:

Mjera 4.3. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta  ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Virje a koja može iznositi:

– do 50 % a maksimalno 30.000,00 kuna za građevinsko zemljište i

– do 20%  a maksimalno 70.000,00 za stambeni objekt,

Mjera 4.4. podmirenje troškova koji se odnose na priključke na  infrastrukturu i to u visini 100 % za priključenje na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje,

Mjera 4.5. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukcijuobiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor a pomoć se odobrava u visini 25 % prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje a maksimalno u visini 20.000,00 kuna. Potpora je jednokratna po objektu i obitelji.

Zahtjev se podnosi do 15.11.2021. ili do iskorištenja sredstava a sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Virje www.virje.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Skip to content