Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Virje u 2021. godini

Objavljeno: Ponedjeljak, 01. veljače 2021.

Zatvoren,

Rok za predaju: 03. listopada 2021.

Javni poziv je namijenjen mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, obuhvaća mjere:

 

Mjera 4.3. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta  ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Virje a koja može iznositi:

– do 50 % a maksimalno 30.000,00 kuna za građevinsko zemljište i

– do 20%  a maksimalno 70.000,00 za stambeni objekt,

 

Mjera 4.4. podmirenje troškova koji se odnose na priključke na  infrastrukturu i to u visini 100 % za priključenje na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje,

 

Mjera 4.5. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor a pomoć se odobrava u visini 25 % prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje a maksimalno u visini 20.000,00 kuna. Potpora je jednokratna po objektu i obitelji.

 

Zahtjev se podnosi do 15.11.2021. ili do iskorištenja sredstava a sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Virje www.virje.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

 

Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Virje

Obrazac 1. – prijava za Mjeru 4.1. i 4.2.

Obrazac 3. – prijava za Mjeru 4.3. – kupnja

Obrazac 4. – prijava za Mjeru 4.4.- priključci

Obrazac 5. – prijava za Mjeru 4.5. – ulaganje

Obrazac 6. – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 7. – izjava o predaji zadužnice

Obrazac 8. – izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 9. – izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 10. – izjava za suvlasnika

Ugovor Mjera 4.3.

Ugovor Mjera 4.5.

Skip to content