Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u sportu i udruga civilnog društva s područja Općine Virje u 2020. godini

Objavljeno: Utorak, 28. siječnja 2020.

Zatvoren,

Rok za predaju: 28. veljače 2020.

Pozivaju se udruge s područja općine Virje na dostavu programa za financiranje iz Proračuna Općine Virje u 2020. godini sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Virje i objavljenim javnim pozivima. Rok za dostavu prijava je zaključno 28. veljače 2020. Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima. Podsjećamo i na obvezu udruga na dostavu izvješća za 2019. godinu do 28.02.2020.

 

Pravilnik o financiranju udruga Općine Virje

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga s područja Općine Virje u 2020.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga s područja Općine Virje u 2020. godini

Odluka o dodjeli sredstava udrugama u 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli sredstava udrugama civilnog društva na području Općine Virje za 2020.godinu

 

Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na području Općine Virje u 2020. godini

Javni poziv za financiranje provedbe programa udruga civilnog društva na područu Općine Virje u 2020. godini

Obrazac 3.1. opisni obrazac za programe i projekte

Obrazac 3.2. obrazac proračuna programa i projekata

Obrazac 3.4. Izjava o financiranju iz drugog izvora

Izjava o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Obrazac 4. Obrazac za ocjenu vrijednosti programa

Obrazac 5.1. Ugovor o sufinanciranju programa

Obrazac 5.2. Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac 5.3. Obrazac financijskog izvještaja

Obrazac 5.4. Izjava o urednom ispunjavanju obveza

Obrazac 6. Popis priloga

Upute za prijavitelje

 

Javni poziv za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Virje u 2020. godini

Javni poziv za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Virje u 2020. godini

Obrazac 3.1. Prijava

Obrazac 3.2 Proračun projekta

Obrazac 3.4. Izjava o financiranju iz drugog izvora

Izjava o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Obrazac 4. Obrazac za ocjenu vrijednosti programa

Obrazac 5.1 Ugovor o sufinanciranju programa u sportu

Obrazac 5.2. Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac 5.3. Obrazac financijskog izvještaja

obrazac 5.4. Izjava o urednom ispunjavanju obveza

Obrazac 6. Popis priloga

Uputa za prijavitelje

Skip to content