Općina Virje

Znamenitosti


Znamenitosti

STARA ŠKOLA “KRASOTICA”

Nalazi se u mjesnom parku. Izgrađena je 1894. i obnovljena 1989. Sagrađena je na mjestu stare Djevojačke škole i srušene kapetanske štacije. Posao gradnje je na natječaju dobio građevinski poduzetnik iz Virovitice Rohrbacher. Sagrađena je za samo godinu dana o čemu piše list Podravac 30. rujna 1894.(Povijest Virovskoga školstva, 1999., str. 41.-50.) U njoj se nastava održavala sve do 1971. Danas je u njoj Zavičajni muzej, Dječji vrtić Zrno, kino, Knjižnica s čitaonicom i galerija u kojoj je i web redakcija.

 


FRATROVAC

Fratrovac – izletište s izvorom vode ispod kipa franjevca koji je izradio virovski samouki kipar Grga Kurtak, a postavljen je na to mjesto 1923. prigodom obiljažavanja 750. obljetnice Miholjanca, odnosno Zdelje gdje su u 13. stoljeću svoja imanja imali vitezovi templari i ivanovci. Za vrijeme Vojne krajine tu je bilo zabavište i kupalište krajiških časnika i ostale gospode iz bliže i dalje okolice. Svečanost otvorenja izletišta upriličena je 9. rujna 1923. a nazočilo je oko 5000 ljudi. Danas općinska vlast planira revitalizirati to izletište koje je nekad bilo jako popularno.

Ivanko Janko Vlašičak o Fratrovcu (citati)

– zateklo li se kakvo prase ili guska u virovskom šetalištu , izostalo li je koje dijete neopravdano iz škole, našao li se koji grlati seoski vikač te bi smetao kod nedjeljne zapovijedi ( seoskoga sastanka poslije nedjeljne mise)- 10 dinara globe u korist Fratrovoga zdenca.

– mnogi su Miholjančani dragovoljno radili ispod Majstera da iskrče šikarje, koje se tamo zagojatilo. Nemarnjaci su mogli birati: ili osam dana sjediti u općinskom hladu ili jedan dan raditi kod Fratrova zdenca.

– Toga se dana ( 9. rujna 1923.) zaodješe Miholjanci u svečano ruho. Stari Majster dočekivao je posve pomlađen i domaću čeljad i goste. Po njemu se vijugaju nove staze, prijazno se i lagano pružaju na sve strane nove klupe, a na vršku najvišega hrasta leprši hrvatska trobojnica…

– Zapušteni do sada Fratrov zdenac čini ti se sada kao podravski raj. Spomenik se ljeska na žarkoj prigrjevici, vrelo miljušno žubori, jelići, bukvići, hrastići se smješkaju, vesele…. U tri sata popodne skinut je zastor sa spomenika.

 

 


STARA PODRAVSKA KLIJET

Rješenjem Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture stara podravska klijet na obroncima Bilogore u blizi Virja proglašena je kulturnim dobrom.
Vidljivo je da je klijet primjer starog graditeljskog umijeća i posljednja je takva klijet u ovom kraju i stoga je valja obnoviti prema naputku Konzervatorskog odjela. Sanacija se mora izvršiti izvornim materijalima s što manje novih elemenata. Posebnost je slamnati krov čija obnova je jako skupa.

U klijeti su tri prostorije: soba za boravak vlasnika, prostorija za alat i prosotrija za vino. Klijet je dugačka 14 metara, a široka 4 metra. Oko klijeti je prostor livade i vinograda s autohtonim raslinjem u njenom zaleđu. Objekt se nalazi na putu prema nekadašnjem izletištu Fratrovac.

Nakon sanacije klijeti sakupit će se originalni namještaj i alat i urediti unutrašnjost.

Namjena saniranog objekta će biti prvenstvno edukativna, ali i rekreativna, a uz učenike će prostor koristiti i udruge koje će biti uključene u njenu sanaciju. Ujedno je i cilj da ta sanacija postane omiljeno izletište i sastajalište ljubitelja prirode i etno baštine.


ARHEOLOŠKI NALAZI I ISKAPANJA

O prisutnosti čovjeka na ovim prostorima govore brojni arheološki nalazi koji se čuvaju u muzejima u Zagrebu, Koprivnici, Bjelovaru i nešto u Zavičajnom muzeju u Virju. Nalazi s ovog područja objavljeni su u Registru arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske (Varaždin,1990., str. 200.-210.)

Nalazi koji se odnose na općinu Virje:

Nalazi novca:

 • Šemovci – barbarski novac, čuva se u Zagrebu
 • Virje – rimski novac II. stoljeće, čuva se u Zagrebu
 • Hampovica – srednji vijek, čuva se u Zagrebu

Nalazi keramike:

 • Virje, predio Mačkovice, Volarski breg, nalaz iz 12. i 13. stoljeća
 • Virje, plinska stanica prema Šemovcima, nalaz iz 15. i 16. stoljeća, čuva se u Koprivnici i Virju
 • Hampovica, ulaz u selo, nalaz iz 14. i 15. stoljeća, čuva se u Koprivnici
 • Miholjanec, šljunčara, nalaz iz mlađeg željeznog doba, čuva se u Virju
 • Miholjanec, Gomilica, staro željezno doba, pokusna iskapanja bez rezultata
 • Miholjanec, Fancev meljin i Zdelja, fortifikacija, pokusno iskapanje bez nalaza
 • Miholjanec, Zidanica, Gradišće, fortifikacija, pokusno iskapanje bez nalaza
 • Šemovci, Gora, nalaz iz brončanog i željeznog doba, čuva se u Koprivnici
 • Šemovci, Kostanjić, nalaz naselja, predpovijesno doba, čuva se u Koprivnici

Nalazi oružja:

 • Virje, buzdovan iz 15. stoljeća, čuva se u Zagrebu
 • Virje, bodež s drškom u obliku jezičca, nalaz iz Keltskog doba, čuva se u Zagrebu, a kopija u Virju

Ostaci stare utvrde Prodavić i crkva sv. Martina u Virju – u Podravskom zborniku 1985., str. 171.-185. u zapisu Srednjovjekovne građevine u podravskoj regiji opisana je ova utvrda s prikazanim crtežem. U Virovskom Zavičajnom muzeju nalazi se fotodokumentacija o nalazima te utvrde i izložena opeka.
Nalazi stare rimske ceste od Virja do sv. Ane čiji se tragovi mogu zapaziti po oranicama. Postoji zapis o tome u Podravskom vjesniku 1983., str. 263.-266.

Skip to content