Općina Virje

Programa ukupnog razvoja Općine Virje za 2014. do 2020. godine


Programa ukupnog razvoja Općine Virje za 2014. do 2020. godine

Sukladno članku 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13, 153/13 i 78/15) te Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Virje informira javnost je u postupku izrade i donošenja Programa ukupnog razvoja Općine Virje od 2014. do 2020. godine, omogućeno sudjelovanje javnosti te omogućen uvid u nacrt dokumenta te da je proveden postupak ocjene o potrebi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Programa.

U postupku ocjene utvrđeno je da Program nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je donesena Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa ukupnog razvoja Općine Virje za 2014. do 2020. godine.

Skip to content