Općina Virje

Postupci javne nabave


Postupak javne nabave za izgradnju tržnice u Virju

Objavljeno: Četvrtak, 28. veljače 2019.

Zatvoren,

Rok za predaju: 22. ožujka 2019.

Dana 28. veljače 2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju tržnice u Virju pod brojem 2019/S 0F2-0007142 https://eojn.hr

Rok za dostavu ponuda sukladno Dokumentaciji o nabavi je 22. ožujka 2019. do 9 sati.

Obavijest o nadmetanju

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik TRŽNICA

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odluka o odabiru

Tehničke specifikacije – projekt 19/18:

VIRJE TRŽNICA_Arhitektura

VIRJE TRŽNICA_Elaborat zaštite na radu

VIRJE TRŽNICA_Elektro

VIRJE TRŽNICA_Konstrukcija

VIRJE TRŽNICA_VIK i Promet

Skip to content