Općina Virje

Novosti


Natrag

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Virje

  • Novosti
  • Objavljeno: Utorak, 13. studenoga 2012.

#

Povodom blagdana sv. Martina zaštitnika župe i Općine Virje, dana 11.studenog 2012. s početkom u 13,00 sati održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Virje.

Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gospodin Mirko Lukić, a na samom početku pozdravio je prisutne goste, posebice župana gospodina Darka Korena, zamjenika župana gosp. Darka Sobotu, vijećnike Županijske skupštine gđu Vericu Rupčić i gosp. Milana Bingulu, saborskog zastupnika Stjepana Milinkovića i načelnika Oćpine Gola, gradonačelnika grada Đurđevca gosp. Slavka Gračana, goste iz prijateljske općine Lovran, predsjednicu Općinskog vijeća Općine Lovran gđu Đurđicu Tancabel i presjednika Odbora za međunarodnu suradnju Općine Lovran gosp. Roberta Popeskića, sve prisutne načelnike okolnih općina, predstavnike Upravnih odjela Županije i Ureda državne uprave, predstavnike MUP-a predstavnike javnih poduzeća; Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, INA d.d. i drugih, , velečasnog Ivicu Bačanija, članove Općinskog vijeća Općine Virje, načelnika Općine Virje gosp. Mirka Peroka i zamjenika gosp. Darka Tišljara, predstavnike udruga i društava s područja Općine Virje, djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje, Narodne knjižnice, Dječjeg vrtića “Zrno” i Osnovne škole prof. F.V. Šignjar Virje, dobitnike javnih priznanja te sve druge prisutne i drage goste.

Zatim se gostima obratio Općinski načelnik gospodin Mirko Perok koji je ukratko upoznao prisutne s najvažnijim aktivnostima u proteklih godinu dana, “od Martinja do Martinja”.

Na početku svojeg izlaganja, načelnik Mirko Perok je izrazio zadovoljstvo proteklim Martinjskim danima općine Virje i radom Odbora Martinjskih dana 2012. Odbor je organizirao i pripremio u suradnji s gotovo svim udrugama i društvima s područja Općine brojne manifestacije koje su sve bile odlično posjećene i uspješno provedene a to je jedan od pokazatelja da naše udruge i društva dobro rade i da je njihov i naš rad cijenjen i dobro prihvaćen. Kao najvažnije projekte u komunalnoj infrastrukturi, izdvojio je sustav vodoopskrbe i sustav javne odvodnje. Cijelo područje općine pokriveno magistralnim vodovodom a očekuje se raspisivanje postupka javne nabave za sekundarni vodovod u svim naseljima općine: nadalje, završena je rekonstrukcija magistralnog vodovoda u ulicama Mitrovica, Gajeva i Kolodvorska; izgrađen je dio sekundarnog vodovoda u predjelu vinograda u suradnji s korisnicima tog dijela vodovoda a u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za sekundarni vodovod do etno klijeti i projektiranje spoja Rakitnica – Donje Zdjelice.

Općina u kontinuitetu izgrađuje kanalizacijsku mrežu u Virju tako da je tijekom jeseni završena izgradnja kanalizacijske mreže u Novigradskoj ulici, dijelu Goričke ulice, u centru na državnoj cesti D2, pri završetku smo izgradnje kanalizacijske mreže po ugovoru koji je obuhvaćao ulice Lugarićevu, Gundulićevu, Braće Radić i Trg Prodavić, u tijeku je projektiranje neprojektirane kanalizacije. Ovih dana su započeti radovi na dovršetku izgradnje preostale kanalizacije u Virju za koje su postupak javne nabave provele Komunalije Đurđevac a za izvođača radova izabrana Bistra d.o.o. Planirani završetak izgradnje je do kraja 2013. Investicija je vrijedna preko 10 milijuna kuna, financirat će se iz sredstava Hrvatskih voda i Županije a Općina će sudjelovati sa 5% sredstava. Zbog svih ovih investicija, zahvalio se Hrvatskim vodama i Županiji, a također i Komunalijama d.o.o. koje vode investicije.

Temeljem završenih izmjena i izgradnje komunalnih instalacija, uređuju se pješačke staze tako da je trenutno završen dio pješačke staze u Goričkoj ulici, završena je rekonstrukcija staze u centru Virja i proširenje dijela državne ceste D2 a pred kraj završetka je uređenje staze u Kolodvorskoj ulici.

Od ostalih komunalnih aktivnosti pobrojao je samo neke: uređenje korita vodotoka Zdelja u suradnji s Hrvatskim vodama, obnovu potpornog zida na groblju u Virju i izgradnju nove ograde groblja i sanaciju dijela krovišta i fasade Društvenog doma u Hampovici.
Redovito se vodi briga o uređenju okoliša, javnih površina i objekata u vlasništvu općine pri čemu su nam od velike pomoći ljudi zaposleni na javnim radovima, 2012. smo zaposlili oko 40-tak ljudi u tri grupe.

Općina kao osnivač svoje dvije ustanove Dječjeg vrtića „Zrno“ i Narodne knjižnice Virje ulaže u poboljšanje njihovih usluga te se brine o njihovom dobrom funkcioniranju

  • sadašnji vrtić broji oko 65-ero djece organiziranih u tri grupe te iako su djeca i roditelji zadovoljni uslugom, planira se izgraditi nova zgrada vrtića koja bi imala i 2 grupe djece jasličke dobi te sve pogodnosti modernog vrtića
    Za financiranje izgradnje proveden je postupak javne nabave financijskih sredstava a do kraja godine se planira provesti postupak javne nabave radova i kompletne opreme te zaključiti ugovor s najpovoljnijim izvođačem
  • Narodna knjižnica je u okviru ovogodišnjih Martinjskih dana proslavila 134 godina rada knjižnice i 5 godina kao samostalne ustanove, knjižnica je moderno uređena, sa čitaonicom i dječjim odjelom, internetom za korisnike.

Brigu od djeci nastavili smo sufinanciranjem opreme za novorođenčad, sufinanciranjem prijevoza učenika te nadalje osiguravamo učeničke i studentske kredite te donacije školi za njihov redovan rad.
Na području gospodarstva, Općina sufinancira program osposobljavanja poslova pčelara, zatim vinogradara i podrumara, umjetno osjemenjivanje, subvencioniramo kamate na poduzetničke kredite, oslobađamo plaćanja komunalnog doprinosa poduzetničke djelatnosti te plaćanje komunalne naknade u prvim godinama poslovanja.
Još jedna aktivnost općine radi koje smo ponosni je osnivanje PODRUČNOG ODJELA GLAZBENE ŠKOLE Fortunat Pintarić u Virju te ove godine imamo prvu generaciju polaznika 1-og razreda.

Načelnik Mirko Perok je na kraju svojeg izlaganja zahvalio predsjedniku Općinskog vijeća i svim članovima Općinskog vijeća na konstruktivnim raspravama i donesenim odlukama, na podršci koju su mu pružali prilikom predlaganja projekata, zahvalio je i djelatnicima Dječjeg vrtića „Zrno“ , Narodne knjižnice Virje, Osnovnoj školi i ravnateljici na uspješnoj suradnji te svojim najbližim suradnicima zamjeniku i djelatnicima općine.

U nastavku sjednice dodjeljena su javna priznanja Općine Virje u skladu s općim aktom na temelju kojeg se dodjeljuju kojim se navodi da:

  • Povelja Plašt sv. Martina se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj općine Virje, unapređivanje kvalitete življenja te promicanje ugleda Općine Virje u zemlji i svijetu.
  • Počasnim građaninom mogu biti proglašeni građani RH i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Općine ili podizanju ugleda Općine ili RH u cjelini.
  • Zlatna plaketa je javno priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u svim područjima gospodarskog i društvenog života općine Virje, za osobite uspjehe u području poljoprivrede, gospodarstva, odgoja i izobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke i tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti.

Zlatne plakete uručio je Općinski načelnik.

Javno priznanje Zlatna plaketa za društvene djelatnosti dodjeljeno je SESTRAMA DOMINIKANKAMA povodom 70. obljetnice dolaska u Virje.

Tijekom 70 godina otkako su 1942.godine došle u Virje na poziv nekoliko obitelji, Sestre dominikanke, vođene geslom „na slavu Boga, na ponos Reda i na dobro narodu“, uvijek su uz svoj narod. Njeguju bolesne, brinu o župnoj crkvi, katehezom i uvježbavanjem crkvenog zbora za liturgijska slavlja. Danas u virovskom samostanu živi sestra Josipa, medicinska sestra na dijalizi koprivničke bolnice i brižna njegovateljica virovskih bolesnika i sestra Cecilija, umirovljena vjeroučiteljica i vrsna voditeljica crkvenog zbora koji služi na ponos cijeloj župi. U znak zahvale za njihova dobročinstva, dodjeljuje im se općinsko priznanje, Zlatna plaketa na području društvenih djelatnosti.
U ime sestara dominikanki, Zlatnu plaketu je preuzela vrhovna poglavarica sestara dominikanki časna majka Dolores Matić.

Javno priznanje Zlatna plaketa za društvene djelatnosti dodjeljeno je UDRUZI ŽENA „NAPREDNA DOMAĆICA“ MIHOLJANEC povodom 50. obljetnice postojanja i rada.

Udruga žena „Napredna domaćica“ Miholjanec osnovana je 1962. godine te kroz svoju povijest okuplja domaćice Miholjanca te je jedan od nositelja društvenog i kulturnog života u Miholjancu. Udruga danas kao i na svojim počecima, broji gotovo isti broj članica, njih 20-tak što je pokazatelj njihovog kontinuiranog rada. Udruga sudjeluje na brojnim manifestacijama u široj okolici, izložbama kolača i ručnih radova, pomaže razne aktivnosti u selu, brine za starije i nemoćne osobe, sudjeluje u humanitarnim akcijama te brine o uređenju mjesta i očuvanju tradicije.
U ime Udruge „Napredna domaćica“ Zlatnu plaketu preuzela je predsjednica gđa Janči Anu.

Javno priznanje Zlatna plaketa na području kulture dodjeljeno je KULTURNO UMJETNIČKOM DRUŠTVU „ZVIRIŠĆE“ ŠEMOVCI povodom 5. obljetnice postojanja i rada.

Kulturno umjetničko društvo „Zvirišće“ Šemovci osnovano je 2007. godine te u svojih 5 godina postojanja djeluje na gotovo svim područjima društvenih i kulturnih aktivnosti sa oko 80 članova organiziranih u pjevački zbor, tamburaški sastav, folklornu sekciju za odrasle i djecu, literarnu i ritmičku skupinu. Društvo se može pohvaliti brojnim nastupima i uspjesima na manifestacijama diljem Hrvatske. Značajan je doprinos društva na očuvanju tradicije i kulturne baštine mjesta i šire okolice, kroz prikaze vršidbe žita na tradicionalan način, prikaz od konoplje do platna, obnovu običaja čejanja perja i Ivanjskih kresova, skupljanje i obnovu starih predmeta i alata te uređenje etno kuće.
U ime Kulturno umjetničkog društva „Zvirišće“ Šemovci Zlatnu plaketu preuzela je predsjednica gđa Katica Španiček.

Javno priznanje Zlatna plaketa na području tehničke kulture dodjeljeno je MATIJI PODRAVCU I ANDRIJI PODRAVCU za osnivanje i volontersko održavanje službenih internetskih stranica općine Virje

Braća Matija i Andrija Podravec 2006. godine izradili su i pustili u rad prve službene internetske stranice općine Virje. Nakon osnivanja sve do danas, Matija i Andrija, kao web dizajner i webmaster rade na održavanju stranica, uređivanju, pribavljanju i objavi novosti. Taj odgovoran i zahtjevan posao radili su volonterski kao Virovci koji vole svoje rodno mjesto i nastoje dati svoj doprinos njegovu napretku i modernizaciji. U znak zahvale za njihov doprinos razvoju Virja, dodjeljeno im je ovo visoko općinsko priznanje.

Javno priznanje Zlatna plaketa na području sporta dodjeljena je Petru Šipušiću.

Petar Šipušić se u rad nogometnog kluba uključio već u najranijoj mladosti, najprije kao igrač a kasnije na održavanju sportskih terena i objekata Sportskog društva. Gotovo cijeli svoj život posvetio je sportu kroz brigu da igrači imaju najbolje uvjete za treniranje, uređivao je travnjake, okoliš stadiona, tribine, sportske prostorije, popravljao sportske rekvizite i ostalu opremu. Svoju predanost i ljubav prema sportu prenosi na svoju okolinu, posebice na djecu koja se vrlo rado okupljaju oko „domara Pere“, jednog od najaktivnijih članova i zaštitnih znakova nogometnog kluba i Sportskog društva Podravac.

Javno priznanje Zlatna plaketa za vatrogastvo dodjeljena je STJEPANU VUKRESU.

Stjepan Vukres je rođen 1939. godine a član je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rakitnica od 1970. godine. Kroz više od 40 godina vatrogasnog staža, prvo kao zamjenik predsjednika a potom kao predsjednik društva, Stjepan sudjeluje u svim aktivnostima društva, nabavama vozila i opreme, uređenju vatrogasnog prostora, sudjeluje na natjecanjima a bio je i jedan od osnivača Vatrogasne zajednice Općine Virje u kojoj je također obavljao brojne funkcije. Svojim marljivim radom i zalaganjem za rad društva, doprinosio je okupljanju ljudi oko vatrogastva, očuvanju tradicije vatrogastva i razvoju društva.

Javno priznanje Zlatna plaketa na području poljoprivrede dodjeljeno je VETERINARSKOJ STANICI ĐURĐEVAC d.o.o., VETERINARSKOJ AMBULANTI VIRJE

Veterinarska ambulanta Virje djeluje u Virju od 1962. godine kao samostalna radna jedinica Veterinarske stanice Đurđevac te od početne pučke veterine do suvremenije organizacije veterinarske službe teži unapređenju veterinarstva. Neposredno pružanje zdravstvene brige i zaštite dobrobiti životinja, kontrola zoonotskih bolesti, redovita stručna usavršavanja radi što kvalitetnije veterinarske usluge, korištenje suvremenih dijagnostičkih metoda u liječenju i sprječavanju bolesti te nadzor nad kvalitetom namirnica životinjskog porijekla doveli su do toga da Veterinarsku ambulantu Virje možemo smatrati neposrednim sudionikom u očuvanju kvalitete i kvantitete stočarstva i zdravlja životinja u Virju.
U ime Veterinarske stanice Đurđevac d.o.o. Veterinarske ambulante Virje, Zlatnu plaketu preuzeo je direktor gospodin Ivan Forgač.

Prekrasnim riječima zahvale i podrške, u ime svih nagrađenih zahvalila se časna majka Dolores Matić.

Nakon čestitanja i zajedničkog fotografiranja, predsjednik Općinskog vijeća pozvao je magistra Dražena Podravca da predstavi zbornik “Virje na razmeđu stoljeća” koji je tiskan nakon 20 godina redovitog izdavanja.
Magistar Dražen Podravac ukratko je upoznao prisutne da je Općina Virje na poticaj Družbe braća hrvatskog zmaja, izdala šesti zbornik nakon 20 godina redovitog izlaženja. Kao jedan od urednika zbornika, uz Dragutina Feletara, odradili su značajan posao skupljanja materijala, tekstova, povijesnih činjenica ali i odabir tema budući da zbornik ima samo 200njak stranica. Jedan od razloga što je odmak od 20 godina između petog i šestog izdanja zbornika je i taj što je u međuvremeno izdano 45 drugih povijesnih i drugih izdanja te možda nije bilo potrebe za samim zbornikom. Magistar Podravec pobrojao je autore tekstova i ukratko opisao teme koje obrađuju te se zahvalio načelniku i svima koji su sudjelovali u izradi zbornika.

Predsjednik je potom pozvao uvažene goste da se obrate skupu:

Gradonačelnik grada Đurđevca je u ime svih načelnika čestitao načelniku na svim projektima koje provodi i predsjedniku Općinskog vijeća na lijepoj svečanoj sjednici, a magistru Podravcu na njegovom radu na zborniku.

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Lovran gđa Đurđica Tancabel zahvalila je na gostoprimstvu koji prima delegacija Općine Lovran u općini Virje koju smatra i svojom općinom budući da je porijeklom šemovčica a školu je pohađala u Virju. U ime delegacije Općine Lovran izrazila je nadu u proširenje suradnje ove dvije općine te je u znak zahvale uručila poklon sliku kao “dašak mora” načelniku.

Župan Koprivničko-križevačke županije gospodin Darko Koren izrazio je zadovoljstvo radom općine i suradnjom sa županijom te smatra da Općina Virje u mnogome prednjači pred ostalim općinama na području županije, a naročito se možemo ponositi brigom o djeci, sportom i školom. Također je zadovoljan što je Virje jedno veliko gradilište, što svi na relaciji Đurđevac – Koprivnica imamo problem zastoja na semaforima u Virju jer to znači da se radi, te čestita na tome načelniku i Općinskom vijeću.

Saborski zastupnik i načelnik Općine Gola Stjepan Milinković čestitao je načelniku i članovima vijeća te svim sudionicima martinjskih dana, župniku, udrugama i društvima na njihovom dobrom radu koji je rezultirao ovako prekrasnim događanjima u općini, od svih manifestacija, povorke kroz mjesto, uprizorenja dobročinstva svetog Martina, mise, sjednice, kroz sve ovo odiše duh zajedništva i sloge te je poželio da Općina Virje i dalje ostane takva, prosperitetna i složna.

Na kraju je predsjednik Odbora Martinjski dani 2012. zamjenik načelnika Darko Tišljar dao rezime rada Odbora, zahvalio je svim članovima Odobra, svim udrugama i društvima koji su sudjelovali i doprinjeli da sve manifestacije budu posjećene i dobro organizirane, te sponzorima koji su financijski ili na drugi način potpomogli organizaciju.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Virje Mirko Lukić zahvalio je svim svim govornicima na lijepim željama te je sa stanovišta Općinskog vijeća naglasio da je izuzetno dobra suradnja načelnika kao izvršne vlasti i Općinskog vijeća kao i sa zaposlenicima u općini a sve u interesu razvoja i prosperiteta općine Virje.

Uz čestitke svim Martinama i Martinima i svim stanovnicima općine Virje za blagdan sv. Martina, predsjednik je završio svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Virje.

Skip to content