Općina Virje

Novosti


Natrag

Radovi na dogradnji igrališta dječjeg vrtića u Virju

  • Novosti
  • Objavljeno: Srijeda, 22. veljače 2023.

#

U okviru Programa podrške materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, Središnji državni ured za demografiju i mlade, krajem 2022. godine odobrio je Općini Virje sufinanciranje projekta ulaganja u objekt dječjeg vrtića i to za dogradnju dječjeg igrališta.  Ugovor o izvođenju radova i opremanju zaključen je sa GT Jura d.o.o. Virje za ukupni iznos 54.385,07 eura od čega Središnji državni ured za demografiju i mlade sufinancira sa 14.512,97 eura. U tijeku su radovi na ovom projektu a obuhvaćaju postavljanje zaštitne ograde, antistres podloga, pripremu i uređenje terena i okoliša, nabavu i postavljanje dječjih igrala i druge potrebne aktivnosti do potpune funkcionalnosti i puštanja u rad.   

Skip to content