Općina Virje

Novosti


Natrag

Potpisani ugovori za sufinanciranje projekata iz sredstava EU i državnog proračuna i njihova realizacija

  • Novosti
  • Objavljeno: Srijeda, 25. srpnja 2018.

#

Tijekom prethodnog razdoblja potpisano je nekoliko novih ugovora za sufinanciranje projekata Općine Virje iz sredstava Europske unije ili državnog proračuna:

  • Za dovršetak adaptacije društvenog doma Šemovci Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo je 200.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta je oko 600.000,00 kuna a radove izvodi GT Jura d.o.o. Virje.
  • Za projekt „ulaganje u objekte dječjih vrtića“ Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike odobrilo je Općini Virje sufinanciranje sa oko 180.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta je oko 250.000,00 kuna a obuhvaća opremanje Dječjeg vrtića „Zrno“ fiksnom opremom, igralima i slično.
  • Također je potpisan i ugovor o sufinanciranju projektiranja „izgradnje i dogradnje objekta društvene djelatnosti – tržnica“ kojim Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurava oko 100.000,00 kuna za izradu projekta i ishođenje građevinske dozvole. Tržnicu projektira Prostor Eko Bjelovar te je u tijeku ishođenje dozvola.

Projekti odobreni za financiranje i koji su počeli sa realizacijom:

  • Zaželi – Program zapošljavanja žena u Općini Virje, pod nazivom Zaželi – provedi! odobren je za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu odnosno preko 1,3 milijuna kuna. Održana je početna konferencija dana 5.07. a na kojoj je javnost upoznata s projektom. Trenutno je u tijeku edukacija žena iz ciljane skupine za zanimanje njegovateljica starijih i nemoćnih osoba. Završetak edukacije i početak rada sa korisnicima očekuje se krajem 2018. godine.
  • Projekt odobren prema Programu održivog razvoja u okviru Mjere 7.2.2. – održavanje nerazvrstanih cesta – izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija ulica Frana Lugarića i Ivana Gundulića u Virju, započeo je s realizacijom. Proveden je postupak javne nabave, odabran izvođač radova te se krajem srpnja očekuju početak radova u Gundulićevoj ulici. Ukupna vrijednost projekta je oko 5 milijuna kuna od čeka Europska unija sufinancira sa oko 3,5 milijuna kuna.
  • Uređenje Rusanove ulice u Virju odobreno je za sufinanciranje od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja s iznosom 177.000,00 kuna. Projekt je završen a ukupna vrijednost je oko 320.000,00 kuna.
  • Projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada „Hatačanova“ odobren je za financiranje iz sredstava Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša u 100% iznosu odnosno oko 400.000,00 kuna. U okviru realizacije projekta provedeni su istražni radovi, elaborat zaštite okoliša te je u tijeku postupak ocjene utjecaja na okoliš i projektiranje sanacije.
  • Iz sredstava Fonda je također odobreno i projektiranje reciklažnog dvorišta u iznosu 40.000,00 kuna od ukupnih oko 125.000,00 kuna. U tijeku je rješavanje čestice pristupnog puta i projektiranje.

 

Skip to content