Općina Virje

Novosti


Natrag

Obveza svih pravnih osoba uključujući udruge za uključivanje u sustav e komunikacija

  • Novosti
  • Objavljeno: Petak, 28. kolovoza 2020.

#

Do 1.09.2020. za sve pravne osobe uključujući i udruge je rok za dostavu obrazaca i podataka u Trgovački sud u Bjelovaru i na ekomunikacija@pravosudje.hr  sukladno Zakonu o sudskom registru i Zakonu o parničnom postupku.

Za Trgovački sud je potrebno skinuti i na računalu popuniti obrazac zahtjeva, potpisati i ovjeriti te poslati preporučenom pošiljkom (kao dokaz o slanju za svoju evidenciju) u Trgovački sud Bjelovar, Šetalište dr. Ivše Lebovića 42, 43 000 Bjelovar.

Na mail adresu ekomunikacija@pravosudje.hr  potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

  • OIB pravne osobe
  • naziv pravne osobe
  • adresa elektroničke pošte (na tu će adresu pravna osoba dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac),
  • ime  i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u eKomunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku u sustav eKomunikacija dati ovlaštenje drugim osobama).

Detaljnija pojašnjenja i upute mogu se potražitit na sljedećim linkovima:

https://www.teb.hr/novosti/2020/upis-adrese-elektronicke-poste-i-e-komunikacija-sa-sudovima/

https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/22051

Skip to content