Općina Virje

Novosti


Natrag

Obavijest Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije

  • Novosti
  • Objavljeno: Srijeda, 08. svibnja 2013.

#

Zajednica udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije organizirala je zajedno sa svim Udrugama vinogradara i vinara Koprivničko-križevačke županije zajedničko potpisivanje Prijedloga za ocjenu suglasnosti Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) s Ustavom Republike Hrvatske.

 

Zajednica udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije je još u veljači 2012. godine predložila donošenje novog propisa po kojem bi se evidentirali svi objekti izgrađeni do 21. lipnja 2011.. Predloženo je tada da vlasnici ne evidentiranih klijeti uz zahtjev prilože kopiju katastarskog plana ovjerenu od nadležnog ureda i vlasnički list ovjeren od nadležnog suda. Na temelju tih dokumenata i digitalne ortofoto karte (DOF 5) te uplate iznosa do 1500,oo kuna u državni proračun, nadležno tijelo jedinice lokalne i područne samouprave izdalo bi Rješenje o dozvoli upisa objekta. No na žalost, prijedlog nije prihvaćen, a niti primjedbe pojedinaca koje su upućene na Prijedlog novog zakona.

 

Uslijedilo je usvajanje novog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od strane Sabor RH (NN 86/12) koji kao takav nije usklađen s postojećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ali također ne i sa Ustavom RH. Konkretno istim su povrijeđene odredbe članka 5. članka 14. st. 2, članka 49. st. 4 i članka 90. st. 4 Ustava RH. Njime su posebno u nepovoljan položaj stavljeni svi graditelji, koji su svoje objekte izgradili prije 1990. godine po tadašnjim propisima. Za te graditelje su ovim zakonom retroaktivno uvedena nova davanja (komunalni i vodni doprinos te usluge geodeta) koja se prije 1990. nisu plaćala kod izdavanja odobrenja za građenje.

 

Također, rečeni Zakon nije donesen sukladno članku 134. i 154. Poslovnika Hrvatskog sabora. Naime Ustavni sud Republike Hrvatske u u obrazloženju Rješenja broj: U-I-4763/2012 i broj U-I-1342/2013 od 3. travnja 2013. U točci 4.2.2 navodi: Predlagatelj primjećuje da navedeni povratni učinak zakonodavac uopće ne identificira, budući da u tom slučaju ima obvezu prema članku 134. Poslovnika Hrvatskog sabora posebno obrazložiti okolnosti i razloge koji opravdavaju njegov povratni učinak. Prema odredbi članka 154 poslovnika: „Ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno djelovanje na osnovi posebnog obrazloženja predlagatelja zakona i izviješća matičnoga radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo, posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno djelovanje pojedinih odredbi zakona postoje osobito opravdani razlozi. Bez toga se ne može pristupiti odlučivanju o povratnom djelovanju pojedinih zakonskih odredbi“. Dakle uvidom u Obrazloženje predlagatelja zakona kao i stajališta Odbora za pravosuđe i Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo jasno je vidljivo da nema spomena o povratnom djelovanju zakona, dok se Odbor za zakonodavstvo u točci 2. svojeg izviješća ne protivi da odredba članka 45. Zakona ima povratno djelovanje.

 

Iz svega naprijed iznijetoga vidljivo je da  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) NIJE DONESEN PO PROPISANOJ PROCEDURI U POSLOVNIKU HRVATSKOG SABORA, NITI JE U SUGLASNOSTI S CITIRANIM ODREDBAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE.

 

Upravo iz navedenih razloga vinogradari i vinari Koprivničko-križevačke županije pokreću: Prijedlog za ocjenu suglasnosti Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) s Ustavom Republike Hrvatske.

Skip to content