Općina Virje

Novosti


Natrag

Obavijest o raspisanom Javnom pozivu za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građanina Općine Virje

  • Novosti
  • Objavljeno: Utorak, 13. rujna 2022.

#

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima  („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/10) i Odluke općinskog načelnika Općine Virje od 13. rujna 2022. objavljuje se

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i

proglašenje počasnih građanina Općine Virje

I.

Javna priznanja Općine Virje su:

  1. Povelja plašt sv. Martina i
  2. Zlatna plaketa Općine Virje

 a Općinsko vijeće može i pojedinu osobu proglasiti počasnim građaninom.

II.

Povelja plašt sv. Martina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj općine Virje, unapređivanje kvalitete življenja u Općini Virje, te promicanje ugleda Općine Virje u zemlji i svijetu.

Zlatna plaketa Općine Virje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima gospodarskog i društvenog života općine Virje i to za osobite uspjehe u području: gospodarstva, poljoprivrede, odgoja i izobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti.

Počasnim građaninom mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno pridonijeli napretku Općine ili podizanju ugleda Općine ili Republike Hrvatske u cjelini.

III.

 Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građanina mogu dati: članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, građani i udruge građana, trgovačka društva i ustanove, političke stranke, vjerske zajednice, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe uz suglasnost predložene osobe.

IV.

Prijedlog mora sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga,
  • podatke o kandidatu za dodjelu javnog priznanja,
  • javno priznanje za koje se predlaže,
  • pismeno obrazloženje o zaslugama na kojima se temelji prijedlog sa kratkim

životopisom i ostvarenjima u području za koje se predlaže dodjela priznanja te

  • napomenu da je kandidat suglasan za prijedlogom za dodjelu javnog priznanja.

V.

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građanina Općine Virje je 10. listopada 2022. godine.

VI.

 Prijedlozi se podnose na adresu Općina Virje, Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građanina Općine Virje, Đure Sudete 10, 48 326 Virje.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA I

   PROGLAŠENJE POČASNIH GRAĐANINA

                             OPĆINE VIRJE

Skip to content