Općina Virje

Novosti


Natrag

Nabava komunalne opreme – kanti i kontejnera

  • Novosti
  • Objavljeno: Srijeda, 24. rujna 2014.

#

Dana 23. rujna 2014. godine objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Poziv za nadmetanje u predmetu nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera za Općinu Virje pod brojem objave EOJN 2014/S 002-0044409 s rokom dostave ponuda 13.10.2014. do 9,00 sati. Za nabavu su odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini 60% ukupnog iznosa.

Dokumentacija za nadmetanje

Izmjena Dokumentacije za nadmetanje

Poziv na nadmetanje

Skip to content