Općina Virje

Sjednice Općinskog vijeća (saziv 2017. - 2021.)


Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća

Objavljeno: Četvrtak, 21. studenoga 2019.

Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća

 

A.-ODREDBE KONAČNI PRIJEDLOG Odluka

B. Grafički dio – Konačni prijedlog

B.-GRAFIČKI-DIO KONAČNI PRIJEDLOG

KARTA – 1 – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTA – 2. – INFRASTRUKTURNI SUSTAVI.pdf

KARTA – 3. – UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

KARTA – 4.1. – GRAĐEVINSKO PODRUČJE Donje Zdjelice

KARTA – 4.2. – GRAĐEVINSKO PODRUČJE Hampovica

KARTA – 4.3. – GRAĐEVINSKO PODRUČJE Miholjanec

KARTA – 4.4. – GRAĐEVINSKO PODRUČJE Rakitnica

KARTA – 4.5. – GRAĐEVINSKO PODRUČJE Šemovci

KARTA – 4.6. – GRAĐEVINSKO PODRUČJE Virje

KARTA – 4.6.1.1. – NEUREDENI DIO GP KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

KARTA – 4.6.1.2. – NEUREDENI DIO GP UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

KARTA – 4.7. – GRAĐEVINSKO PODRUČJE Gospodarske zone i EP Molve

KARTOGRAM – 1.1. – POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.pdf

KARTOGRAM – 1.2.1. – PLINOOPSKRBA.pdf

KARTOGRAM-1.2.2.-ELEKTROENERGETIKA.pdf

KARTOGRAM – 1.3.1. – KORIŠTENJE VODA I ODVODNJA OTPADNIH VODA

KARTOGRAM – 1.3.2. – UREĐENJE VODOTOKA I VODA

KARTOGRAM – 2. – POSTUPANJE S OTPADOM

KARTOGRAM – 3. – TURISTIČKI SADRŽAJI

KARTOGRAM – 4. – POLJOPRIVREDNE POVRŠINE I PROMETNICE

 

C. OBVEZNI PRILOZI

01 ELABORAT OBRAZLOŽENJE KONAČNI PRIJEDLOG

02 ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA KONAČNI PRIJEDLOG

03 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI IV ID PPUO Virje

04 EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE KONAČNI PRIJEDLOG.pdf

05 STRUČNE PODLOGE I POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA KONAČNI PRIJEDLOG

06 SAŽETAK ZA JAVNOST KONAČNI PRIJEDLOG

 

Skip to content