Općina Virje

Postupci jednostavne nabave


Postupak nabave radova na sanaciji pješačke staze sa kolnim ulazima u centru Virja

Objavljeno: Petak, 30. listopada 2020.

Zatvoren,

Rok za predaju: 06. studenoga 2020.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik za sanaciju pješačke staze – centar Virje

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu ponuda

 

Rok za predaju 6.11.2020. do 12 sati

 

Skip to content