Općina Virje

Postupci javne nabave


Postupak javne nabave za izgradnju kružnog toka i rekonstrukciju ulica F. Lugarića i I. Gundulića

Objavljeno: Petak, 29. lipnja 2018.

Zatvoren,

Rok za predaju: 03. svibnja 2018.

U postupku javne nabave za izgradnju kružnog toka i rekonstrukciju ulica F. Lugarića i I. Gundulića, U Elektroničkom oglasniku javne nabave www.eojn.hr objavljena je obavijest o nadmetanju broj objave: 2018/S 0F2-0009047 s danom slanja 10. travnja 2018. i rokom dostave ponuda 3. svibnja 2018. do 9,00 sati.

Ispravak-Obavijest-o-izmjenama-ili-dodatnim-informacijama

Obavijest-o-nadmetanju

PRILOG-ESPD

Prilog-I-Troskovnik

Prilog-Pregledna-karta-lokacije

Situacija-prometne-povrsine-na-geodetskoj-i-katastarskoj-podlozi

Detalj-kruznog-toka

Detalj-revizijskog-okna.

Detalj-slivnika

Nacrt-krizanja-instalacija-sa-EE-kablovima

Nacrt-krizanja-instalacija-sa-Plinovodom

Nacrt-krizanja-instalacija-sa-TK-kablovima

Nacrt-krizanja-instalacija-sa-Vodovodm

Normalni-poprecni-presjek-kanalizacijskog-rova

NPP-Gunduliceva NPP-Gunduliceva NPP-Gunduliceva-2

NPP-Kruzni-tok

NPP-Lugariceva

NPP-Pjesacko-biciklisticke-staze

Poprecni-profili-Gunduliceva-ulica-1

Poprecni-profili-Gunduliceva-ulica-2

Poprečni-profili-Lugariceva-ulica

Pregledna-karta

Prometna-signalizacija-na-geodetskoj-podlozi

Situacija-granica-obuhvata-zahvatas-popisom-koordinata

Situacija-odvodnje-s-instalacijama

Tocke-granica-obuhvata-zahvata

Uzdužni-profil-Gunduliceva-2

Uzduuni-profil-Gunduliceva-1

Uzduzni-profili-mjesovite-kanalizacije

Uzduzni-profil-Lugariceva

Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni-ponuda

Odluka-o-odabiru

Skip to content