Općina Virje

Postupci javne nabave


Postupak javne nabave radova na dovršetku sanacije nogostupa u ulici Mitrovica u Virju

Objavljeno: Petak, 24. travnja 2020.

Zatvoren,

Rok za predaju: 15. svibnja 2020.

Dana 23. travnja 2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave radova na dovršetku sanacije nogostupa u ulici Mitrovica u Virju, broj objave 2020/S 0F2-0015725 s rokom dostave ponuda 15.5.2020. do 9 sati sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Dokumentacija o nabavi

ESPD Dovršetak sanacije nogostupa u ulici Mitrovica u Virju

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Obavijest o nadmetanju

Tehničke specifikacije

Troškovnik – dovršetak sanacije nogostupa u ulici Mitrovica u Virju

Skip to content