Općina Virje

Postupci javne nabave


Postupak davanja koncesije za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Virje

Objavljeno: Petak, 20. travnja 2018.

Zatvoren,

Rok za predaju: 21. svibnja 2018.

U postupku davanja koncesije za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Virje objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj objave: 2018/S 01K-0010216 s danom slanja 20. travnja 2018. i rokom za dostavu ponude 21. svibnja 2018. godine do 9,30 sati.

Dokumentacija za nadmetanje
Elektronički oglasnik javne nabave

Skip to content