Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu na području općine Virje u 2024. godini

Objavljeno: Srijeda, 29. svibnja 2024.

Otvoren,

Rok za predaju: 15. studenoga 2024.

Obavještavaju se poduzetnici s područja Općine Virje da je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu na području općine Virje u 2024. godini. Korisnici bespovratne potpore mogu biti poduzetnici, obrtnici i drugi gospodarstvenici sa poslovnim nastanom na području Općine Virje  koji nemaju dugovanja prema općini Virje te ispunjavanju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu mjeru.

Potpore se odobravaju za:

  1. Mjera 1.: subvencije kamata na poduzetničke kredite
  2. Mjera 2.: sufinanciranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i

usavršavanja stručne osposobljenosti zaposlenika

  1. Mjera 3.: sufinanciranje troškova gospodarske aktivnosti poduzetnika
  2. Mjera 4.: poticanje zapošljavanja.

 

Zahtjevi za potpore se podnose od 3. lipnja 2024. do utroška osiguranih sredstava a najkasnije do 15.11.2024. godine na propisanim obrascima i uz svu priloženu potrebnu dokumentaciju. Javni poziv, obrasci i druge informacije objavljeni su na  internetskim stranicama općine Virje, www.virje.hr a mogu se dobiti i u Općini Virje ili na telefon broj 897 053.

Javni poziv za dodjelu potpora u gospodarstvu i poduzetništvu na području Općine Virje u 2024. godini

Program potpora gospodarstvu na području Općine Virje za razdoblje 2024. do 2030.

Obrazac 7. – Izjava o dostavi zadužnice

Obrazac 6. – Izjava o jednom poduzetniku

Obrazac 5. – Izjava o potporama

Obrazac 4. – Zapošljavanje

Obrazac 3. – Gospodarske aktivnosti

Obrazac 2 – Edukacije

Obrazac 1 – Kamate

 

Skip to content