Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče s nerazvrstanom cestom – Vinogradišće – odvojak 1.

Objavljeno: Petak, 26. veljače 2021.

Zatvoren,

Rok za predaju: 24. ožujka 2021.

Na temelju  Zakona  o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14) i Objašnjenja  Državne geodetske uprave KLASA: 932-01/12-02/182 od 24. listopada 2012., Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

nositeljima  prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjaju  postupka evidentiranja:

  • nerazvrstane ceste naziva ”Ulica Vinogradišće – odvojak br. 1” u k.o. Šemovci kčbr. 1829/1, opis dionice ”Od asfaltirane ceste ”Košenje” prema sjeveru do kućnog broja 36”; koja se vodi u Evidenciji nerazvrstanih cesta Općine Virje pod rednim brojem 113.

Ovim pozivom obavještavaju se svi nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenom cestom, da će upravitelj ceste započeti sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Ilija Evačić dipl. ing. geod., broj ovlaštenja Geo 1145, tj. tvrtke Geotra d.o.o., Petra Zrinskog 7, Đurđevac, koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene ceste, na kojem se mogu dobiti dodatna pojašnjenja, nositelji prava na zemljištu mogu obaviti dana 24.ožujka 2021. od 13,00 do 13,30 sati u prostorijama zgrade na adresi sjedišta Općine Virje.

 

 

 

Skip to content