Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Obavijest o objavljenom Javnom pozivu nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste za koje Općina Virje vodi Bazu nerazvrstanih cesta. Javni poziv...

Javni poziv za financiranje rada udruga u 2017. godini

Pozivaju se udruge s područja općine Virje za dostavu programa za financiranje iz Proračuna Općine Virje u 2017. godini sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće...

Zatvoren,

Rok za predaju: 17. veljače 2017.

Proračun Općine Virje za 2017. godinu

gradnja objekata održavanje komunalne infrastrukture kultura osnovno školstvo predškolski odgoj socijalna skrb šport utrošak šumskog dopr. odluka o izvršavanju proračuna PRORAČ. 2017. I PROJEKC.18-19 za vijeće i objavu Vodič za...

Skip to content