Općina Virje

Javni pozivi i natječaji


Izvješće o javnoj raspravi

Javni pozivi

Dana 28.03.2017. s početkom u 11 sati održana je Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje te se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, objavljuje...

Proračun Općine Virje za 2017. godinu

Javni pozivi

gradnja objekata održavanje komunalne infrastrukture kultura osnovno školstvo predškolski odgoj socijalna skrb šport utrošak šumskog dopr. odluka o izvršavanju proračuna PRORAČ. 2017. I PROJEKC.18-19 za vijeće i objavu Vodič za...