Općina Virje

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2022.


Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2022.

Objava rezultata izbora članova vijeća mjesnih odbora Virje, Šemovci, Hampovica, Rakitnica i Miholjanec

Od ukupno 3487 birača upisanih u registar birača, na održanim izborima za članove vijeća mjesnih odbora glasovalo je 388 birača, važećih listića bilo je 369 te nevažećih 19. Dana 9. svibnja 2022. objavljuju se rezultati izbora po pojedinim mjesnim odborima.

Prihvaćene kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Virje

Općinsko vijeće Općine Virje  raspisalo je izbore za članove vijeća mjesnih odbora za dan 8. svibnja 2022. godine. Upute i obrasci za kandidiranje te sve potrebne informacije objavljuju se na Internet stranicama Općine Virje  www.virje.hr a mogu se dobiti i u Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Virje sa sjedištem u Općini Virje.  Rok za ovjeru očitovanja i izjava kandidata te predaju kandidacijskih lista je zaključno sa 14. travnja 2022. godine do 24,00 sata.

Obvezne upute I. – o redoslijedu izbornih radnji i rokovima

Obvezne upute II. – obrasci za pripremu i provedbu izbora

Obvezne upute III. – obrasci za postupak kandidiranja

Obvezne upute IV. – postupak kandidiranja

Obvezne upute V. – obrasci za provedbu izbora

 Kada kandidacijske liste predaju političke stranke, potrebni obrasci su:

MO – 6 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke ili koalicije stranaka

MO – 9 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

MO – 10 Izjava o nekažnjavanju 

Kada kandidacijske liste predaju grupe birača, potrebni obrasci su:

MO – 7 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača

MO – 8 Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

MO – 9 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

MO – 10 Izjava o nekažnjavanju

Skip to content