Općina Virje

Župa Sv. Martina


Župa Sv. Mihovila

Župa u Miholjancu je veoma stara i prema pisanju svećenika Ivanka Janka Vlašićeka vjerojatno je postojala i u vrijeme dva viteška reda u Miholjancu: Templara i Ivanovaca. Spominje se 1334. u kanonskoj vizitaciji kao i većina župa iz ovoga kraja.

Sadašnja crkva sv. Mihaela je treća od postanka župe. Koprivnički župnik Matija Summer piše 1638. zagrebačkom biskupu Benku Vinkoviću da su u Zdelji na brijegu još samo ostaci crkve. Kao najstariji spis u Podravini sačuvan je ugovor između župljana i župnika Ivana Kostanjevića iz 1669. godine kojim se reguliraju njihova prava i obaveze.

Župnik Žarko Pavlović

Skip to content