Općina Virje

Novosti


Natrag

Svečano potpisani ugovori na projektu – Izgradnja reciklažnog dvorišta

  • Novosti
  • Objavljeno: Četvrtak, 23. svibnja 2019.

#

U sklopu provedbe projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Virje, 23. svibnja 2019.  godine načelnik Općine Virje, Mirko Perok je s direktorom tvrtke GT Jura d.o.o. Virje Mladenom Podravcem potpisao Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Virje, s direktorom tvrtke Prostor d.o.o. Bjelovar, Bjelovar Marijanom Carekom, ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu te direktorom tvrtke Prostor Eko d.o.o. Bjelovar Mladenom Carekom, ugovor za uslugu projektantskog nadzora.

Prethodno, 12. veljače 2019. godine potpisan je Ugovor za uslugu tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbe i vidljivosti projekta s tvrtkom Maxicon d.o.o., Zagreb.

Potpis i izvršenje navedenih ugovora sastavni je dio provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Virje koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020.

Općina Virje je 28. veljače 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Virje (referentni broj ugovora KK.06.3.1.03.0150). Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja KK.06.3.1.03.0150, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta: 2.453.709,88 Kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 2.264.628,63 Kn

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 1.924.934,33 Kn

(85% prihvatljivih troškova)

Razdoblje provedbe projekta: od 28. siječnja 2019. do 28. ožujka 2020. godine.

Ostatak sredstava osiguran iz proračuna Općine Virje.

Cilj projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Virje i provođenje  informativno-obrazovnih aktivnosti na području Općine

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 1.808 m2 nalazi se na k.č. 9284/35, k.o. Virje. U reciklažnom dvorištu će se zaprimati otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Tijekom provedbe projekta, na području Općine će se provoditi informativno-obrazovnih aktivnosti koje obuhvaćaju:

  • slanje letaka uz račune za komunalnu naknadu,
  • dijeljenje promotivnih materijala prilagođenih djeci (brošure, radni listići, bojanke),
  • postavljanje plakata po javnim ustanovama, vrtićima i školama,
  • održavanje 2 edukativne radionice za djecu osnovnoškolske dobi u OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje
  • Održavanje 1 edukativne radionice za djecu vrtićke dobi u Dječjem vrtiću „Zrno“
  • Završni događaj projekta (otvorenje reciklažnog dvorišta i izložba dječjih radova)

Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u ožujku 2020. godine.

Općina Virje će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara.

Skip to content