Općina Virje

Lovačka udruga “Bilogora” Hampovica


Lovačka udruga “Bilogora” Hampovica

Predsjednik: Vladimir Đurišević
Tajnik: Zlatko Kovačević
Lovnik: Borislav Kovačević

Lovačka udruga “Bilogora” Hampovica osnovana je 1947. godine. Udruga gospodari sa 1128 ha lovne površine koja se prostire od rubnih dijelova grada Đurđevca do obronaka Bilogore. Zbog povoljnog položaja lovišta, ima svih vrsta divljači: od pernate, zečeva, do srneće i jelenske, a naročito crne divljači. Po bogatstvu i raznolikosti divljači, lovište se ubraja među bolja u Županijskom lovačkom savezu. Iako je jedna od najmanjih lovačkih društava u županiji, Udruga je uspjeha opstati i prilagoditi se promjenama tijekom vremena.

Velike zasluge takvom stanju doprinijeli su i sami lovci brigom za uzgoj i zaštitu divljači. Udruga ima “Lovačku kuću” sa pratećim objektima. Udruga posjeduje oko 10 ha vlastitog zemljišta od čega je dio zasađen kukuruzom za dohranu divljači, a ostali dijelovi su pretvoreni u višegodišnje remize.

Udruga trenutno broji oko 25 članova. Udruga je aktivna u  raznim društvenim i sportskim akcijama u mjestu i na području Općine Virje te svojim aktivnostima zalažu se za radost života u prirodi, rade na privlačenju što više mladih i na čuvanju tradicije lovstva na mlađu populaciju.

Skip to content