Općina Virje

Prostorni plan uređenja Općine Virje


Prostorni plan uređenja Općine Virje

B. GRAFIČKI DIO_IZVORNIK

 

Prostorni plan uređenja Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/07)

I. izmjene Prostornog plana uređenja Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/08)

II. Izmjene Prostornog plana uređenja Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/14)

Izvješće o stanju u prostoru Općine Virje_od 2010 do 2013

Prostorni plan uređenja opcine Virje

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Virje

Izvješće o javnoj raspravi_III ID PPUO Virje 2017

Karte:

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/17)

Karte:

Skip to content