Općina Virje

Postupak V. Izmjena i dopuna PPUO Virje


Postupak V. Izmjena i dopuna PPUO Virje

Obavijest o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje

Zainteresirane fizičke i pravne osobe koje imaju potrebu za izmjenom ili dopunom važećeg Prostornog plana uređenja Općine Virje ( Prostorni plan uređenja Općine Virje – Virje ) mogu svoje prijedloge dostaviti elektronskim putem na email: opcina@virje.hr, poštom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Virje do 21. lipnja 2023. godine. Prethodno dostavljene prijedloge nije potrebno ponovno dostavljati.

Skip to content