Općina Virje

Novosti


Natrag

Općini Virje odobreno sufinanciranje nabave spremnika za papir i plastiku

  • Novosti
  • Objavljeno: Četvrtak, 01. rujna 2022.

#

Općina Virje prijavila se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.  Prijava je odobrena te je potpisan Ugovor o sufinanciranju nabave spremnika za papir i plastiku. Ukupni iznos investicije je 840.000,00 kuna od čega Fond sufinancira sa 40 % odnosno 336.320,00 kuna. U tijeku je postupak javne nabave spremnika za papir i plastiku za sva domaćinstva i pravne osobe na području Općine Virje.

Skip to content