Općina Virje

Novosti


Natrag

Obavijest o smanjenju cijene komunalne usluge – odvoza komunalnog otpada

  • Novosti
  • Objavljeno: Petak, 10. veljače 2017.

#

Od 1. siječnja 2017. primjenjuje se novi cjenik odvoza komunalnog otpada sa smanjenim iznosima po članu domaćinstva i po domaćinstvu.

Podsjećaju se korisnici ove usluge da odvoz na području Općine Virje obavlja Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. kao novi vlasnik Prizme VV te da se usluga plaća temeljem uplatnica koje korisnici dobivaju na kućni prag.

C J E N I K
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
na području Općine Virje

  1. Cijena komunalne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada od fizičkih osoba:
  • Cijena po članu kućanstva s PDV-om: 4,52 kn
  • Cijena po domaćinstvu s PDV-om: 9,04 kn
  1. Cijena komunalne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada od pravnih osoba:
  • Cijena po m³ s PDV-om: 117,52 kn.

Cjenik se primjenjuje od 1.01.2017.

Skip to content