Općina Virje

Novosti


Natrag

Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada

  • Novosti
  • Objavljeno: Petak, 01. kolovoza 2014.

#

O B A V I J E S T 
o odvojenom prikupljanju otpada

Stupanjem na snagu Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013), vlasnici i posjednici otpada, kućanstva i drugi proizvođači otpada dužni su gospodariti otpadom na način kojim se sprječava nastanak otpada, dužni su reciklirati odnosno razvrstavati otpad po vrstama te ga na pravilan način zbrinjavati. Sukladno Zakonu, Općina Virje je osigurala za svoje područje:

  1.  javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada
  2. odvojeno prikupljanje otpada prema njegovim vrstama
  3. odvoz i odlaganje posebnih vrsta otpada.

1. PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA odvija se kao i dosad, na kućnom pragu i odvozom 4 puta mjesečno srijedom i četvrtkom prema ustaljenom rasporedu.

PVC i PET ambalaža odlažu se u za to predviđene vreće te se takav otpad odvozi 1 puta mjesečno i to prilikom zadnjeg odvoza u mjesecu.

Biootpad (ostaci od hrane, granje, lišće, trava i slično)  odlagati u vlastite kompostane (gnojišta ili slično).

2. ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA omogućeno je na zelenim otocima kojih zasad ima 3 u Virju i to na sljedećim lokacijama:

  • lokacija tržnice, Trg Stjepana Radića (kod Vatrogasnog doma)
  • lokacija kod parka u Gajevoj ulici
  • u ulici Mitrovica, kod Poljoprivredne zadruge.

Zeleni otoci opremljeni su sa 3 kontejnera te je na ovaj način moguće odvojeno odlagati: STAKLO, PAPIR i TEKSTIL  u kontejnere predviđene za pojedinu vrstu ovih otpada.

Metal se odvaja na kućnom pragu kao i glomazni otpad te se odvozi na zahtjev korisnika usluge uz prethodni dogovor.

3. POSEBNE VRSTE OTPADA (elektronički otpad i slično) odvoze se na zahtjev korisnika usluge  te se odlažu na Zakonom propisan način.

Odvoz na zahtjev obavlja koncesionar Prizma VV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonu općine 897 053 i na telefon koncesionara Prizma VV 098 248 111.

OPĆINA VIRJE   i   PRIZMA VV

Skip to content