Općina Virje

Novosti


Natrag

Natječaj za dodjelu kredita učenicima i studentima s područja Općine Virje

 • Novosti
 • Objavljeno: Utorak, 11. listopada 2016.

#

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu kredita učenicima i studentima s područja Općine Virje u 2016./2017. godini od 10. listopada 2016., Općina Virje raspisuje

NATJEČAJ
zadodjelu kredita učenicima i studentima s područja Općine Virje

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu kredita Općine Virje učenicima i studentima s područja Općine Virje za školsku odnosno akademsku 2016./2017. godinu do kraja obrazovanja.

Kredit će se odobriti studentima odnosno učenicima koji podnesu molbe s priloženim dokumentima a u skladu sa sredstvima osiguranim u   Proračunu Općine Virje.

Za dodjelu kredita mogu se natjecati samo učenici i studenti s područja Općine Virje.

II.

Kredit iznosi 500,00  kuna mjesečno za studente i 300,00 kuna za učenike.

III.

Natječaj je  otvoren je od 11.  listopada  do 7.  studenoga  2016. godine.

IV.

Kandidati će priložiti slijedeće dokumente:

 1. Popunjeni obrazac zamolbe koji mogu podići u općini Virje ili preuzeti sa stranica virje.hr
 2. potvrdu o upisu u školsku odnosno akademsku godinu,
 3. dokaz o uspjehu u prethodnom obrazovanju i to:
 • za studente upisane u prvu godinu studija – svjedodžba o završnom ispitu (preslika)
 • za studente viših godina studija – prijepis ocjena položenih ispita ili preslika indeksa uz predočenje istog,
 • za učenike – prijepis ocjena iz prethodne školske godine,
 1. presliku osobne iskaznice studenta/učenika
 2. potvrdu o broju članova domaćinstva,
 3. bjanko zadužnicu na iznos 10.000,00 kuna potpisanu od strane jednog roditelja i ovjerenu kod javnog bilježnika.

V.

Zamolbe s navedenom dokumentacijom se primaju u natječajnom roku osobno ili poštom na adresu:  Općina Virje,  Đure Sudete 10,  48350 Virje  s naznakom »Za studentski/učenički  kredit«.

Ostale informacije na broj telefona: 048/897-053.

PRAVILNIK o kreditiranju studenata i učenika s područja Općine Virje

Obrazac zamolbe

Skip to content